Ruim 130.000 aanmeldingen voor de nieuwe KOR

13 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) van kracht. Ruim 130.000 ondernemers hebben zich inmiddels voor deze nieuwe regeling aangemeld. Ondernemers, organisaties en verenigingen met een jaaromzet tot € 20.000 die nog geen keuze maakten, kunnen zich nog steeds aanmelden.

Op 1 januari is de nieuwe KOR ingegaan. De oude KOR en korting op de btw is daarmee vervallen. Bij de nieuwe KOR moeten ondernemers vooraf kiezen of ze gebruik willen maken van de regeling. Zodra een ondernemer zich via het aanmeldformulier heeft aangemeld en voldoet aan de voorwaarden, gaat de nieuwe KOR vanaf het volgende btw-aangiftetijdvak in. De aanmelding geldt voor tenminste drie jaar, tenzij de omzet boven de € 20.000 per jaar komt.
Ondernemers die kiezen voor de KOR berekenen geen btw aan klanten, trekken geen btw af op investeringen en zijn niet meer verplicht om facturen voor de btw te versturen. Ook doen zij geen btw-aangifte.
Om van de KOR gebruik te kunnen maken moet een ondernemer zich vier weken voor het eerstvolgende btw-aangiftetijdvak aanmelden. Van de 130.000 ondernemers die zich vorig jaar hebben aangemeld voor de KOR zijn 108.000 direct vanaf 1 januari vrijgesteld van btw en de btw-aangifte. Zij hebben zich hier vorig jaar tijdig voor aangemeld. De overige 22.000 ondernemers maken gebruik van de KOR vanaf 1 april - de eerstvolgende btw-aangifteperiode. Ondernemers die die zich nog niet hebben aangemeld, maar per 1 april gebruik willen maken van de KOR dienen zich uiterlijk 29 februari bij de Belastingdienst aan te melden.

Bron: Belastingdienst 10-01-2020
Meer info: Gevaar optie btw-belaste verhuur bij keuze nieuwe KOR (BZ Advies 2020, nr. 1); Beslis voor 20 november 2019 over toepassing nieuwe KOR (BZ Advies 2019, nr. 9)