Verplicht melden grensoverschrijdende constructies

05 februari 2020

Vanaf 1 juli 2020 geldt de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules/DAC6. Door de Nederlandse implementatie van deze richtlijn wordt de fiscaal dienstverlener als intermediair gezien en moet hij of zij potentieel agressieve internationale fiscale constructies melden bij de Belastingdienst.

De fiscaal dienstverlener moet melding maken van constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken. Om te beoordelen of een constructie gebruikt kan worden om belasting te ontwijken kan getoetst worden of aan één of meerdere hallmarks (wezenskenmerken) is voldaan. De hallmarks zijn opgenomen in de DAC6-richtlijn.

De Belastingdienst heeft op haar website op de pagina ‘Mandatory Disclosure Rules/DAC6’ onder andere informatie over de volgende onderwerpen gepubliceerd.

Inhoudelijke vragen kunnen per e-mail gesteld worden aan het MDR-team van de Belastingdienst via: MDR-team@belastingdienst.nl.

Bron: Belastingdienst.nl
Meer info: MDR: de wezenskenmerken, BelastingZaken magazine 2020, nr. 1