KOR hoeft niet te worden aangepast

13 februari 2020

De staatssecretaris van Financiën, Hans Vijlbrief heeft gereageerd op Kamervragen naar aanleiding van het FD-artikel ‘Minder aanmelders nieuwe btw-vrijstelling kleine ondernemers’.

Volgens cijfers van de Belastingdienst maken 108.000 ondernemers per 1 januari 2020 gebruik van de nieuwe KOR en gaan per 1 april 2020 nog eens 32.000 ondernemers de nieuwe KOR gebruiken. Dit laatste cijfer kan nog hoger worden omdat de aanmeldtermijn tot vier weken voorafgaand aan 1 april loopt. De verwachting was dat zo’n 169.000 btw-plichtige ondernemers gebruik zouden maken van de nieuwe KOR. Pas begin 2021 kan vastgesteld worden of het aantal ondernemers dat gebruik wil maken van de nieuwe KOR al dan niet significant afwijkt van het eerder geschatte aantal.
Volgens Vijlbrief is de nieuwe KOR een administratieve vereenvoudiging, waarvoor de ondernemer zelf kan kiezen. Voor een aanpassing van de KOR ziet hij geen aanleiding. Dit laat onverlet dat ondernemers niet voor de nieuwe KOR kiezen wanneer zij bijvoorbeeld zakelijke klanten hebben die aan hen berekende btw kunnen verrekenen. Of wanneer zij niet op voorhand voor drie jaar willen kiezen voor een vrijstelling zonder recht op aftrek of als (startende) ondernemer grote investeringen voorzien. De btw daarover is alleen als voorbelasting aftrekbaar indien de ondernemer valt onder de reguliere btw-heffing. Zo kunnen er diverse redenen zijn waarom ondernemers (nog) niet kiezen voor de nieuwe KOR, ondanks de administratieve vereenvoudiging.
Het niet weergeven van de btw op de factuur bij toepassing van de KOR betekent dat de afnemer kennis krijgt van de beperkte jaaromzet van de ondernemer. Dit aspect zal de ondernemer moeten afwegen tegen het administratieve voordeel van de nieuwe KOR en kan reden zijn voor ondernemers om ervoor te kiezen de KOR niet toe te passen. Een kleine ondernemer die de KOR toepast, is overigens voor de btw niet verplicht een factuur uit te reiken voor de goederenleveringen en diensten die hij in Nederland verricht.
De nieuwe KOR zal in de loop van 2021 geëvalueerd worden, zodra de volledige gegevens over het eerste jaar van inwerkingtreding (2020) beschikbaar zijn.

Bron: MvF 11-02-2020, nr. 2020-0000026309