scales Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting [Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

scales Opschrift

scales Hoofdstuk I. Algemene
bepalingen

scales Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 3. Toerekening afgezonderd particulier vermogen

 
 
 

Hoofdstuk II. Vrijstellingen

 
 
 

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2017]

 
 
 

Artikel 5. Schenking ten behoeve van een eigen woning

 
 
 

Artikel 6. Schenking voor de betaling van kosten van een studie of de opleiding voor een beroep

 
 
 

Hoofdstuk III. Bedrijfsopvolging

 
 
 

Artikel 7. Hetgeen tot een objectieve onderneming wordt gerekend

 
 
 

Artikel 8. In het kader van een bedrijfsoverdracht uitgegeven preferente aandelen

 
 
 

Artikel 9. Bezitsperiode voor het overlijden, onderscheidenlijk voor de schenking

 
 
 

Artikel 10. Voortzettingsperiode

 
 
 

Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen

 
 
 

Artikel 11. Uitbreiding aangifteplicht

 
 
 

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2015]

 
 
 

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

 
 
 

Artikel 13. Intrekking

 
 
 

Artikel 14. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel 15. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening