Home

Focusuitzendingen TaxTalks

Bekijk hier de meest recente video's over relevante onderwerpen in het belastingrecht.

Focus december: Tips & Tricks bij het procederen
Focus november: Wet Toekomst Pensioenen
Focus oktober: DAC8
Focus september: Pijler 2: wet minimumbelasting 2024
Focus juni: Eigen woning (bij echtscheiding)
Focus mei: Vpb-plicht stichtingen & verenigingen
Focus april: Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling
Focus maart: DAC7 informatieplicht voor digitale platforms
Focus februari: Informatiebeschikking
Focus januari: Overbruggingswet box 3