Veel kiezers vinden dat bedrijven zwaarder belast mogen worden

Veel kiezers vinden dat bedrijven zwaarder belast mogen worden

Gegevens

Nummer
2023/1147
Publicatiedatum
20 november 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Twee op drie Nederlanders willen dat inkomensverschillen kleiner worden. Veel kiezers vinden dat mensen met hogere inkomens meer belasting moeten betalen en dat bedrijven zwaarder belast mogen worden. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de Volkskrant.


Uit de open vraag naar hoe men denkt over de economie, inkomenspolitiek, armoede, de eventuele problemen die dit met zich meebrengt en welke oplossingen men ziet, blijkt een grote solidariteit met mensen die het financieel moeilijk hebben. Veel kiezers (met name op links) vinden dat de bedrijven te veel winst maken en daarop zwaarder belast moeten worden en dat rijken meer moeten afdragen aan de armeren.

Zwaarder belasten Nog steeds vindt een ruime meerderheid dat Nederlanders die anderhalve ton of meer verdienen zwaarder belast moeten worden. Sinds 2010 is circa twee derde van de Nederlandse kiezers hiervoor (met een dipje in 2016: 57%). Met uitzondering van de VVD-kiezers staan alle kiezersgroepen hier achter. Dit moet vooral de mensen ten goede komen die het het moeilijkst hebben, zo blijkt uit de open antwoorden.

Problematische schulden De solidariteit van meer kapitaalkrachtige Nederlanders met armere Nederlanders kent zijn grenzen. De meeste Nederlanders (52%) vinden weliswaar dat de overheid bij het verstrekken van uitkeringen of toeslagen moet uitgaan van vertrouwen, en mensen niet moet benaderen als mogelijke fraudeurs (22% oneens). Echter, als er wordt gefraudeerd met de sociale zekerheid dan moet dit hard worden aangepakt (78%). En voor het zomaar kwijtschelden van problematische schulden door de overheid voelt men weinig.

Bron: I&O Research 15-11-2023