Eindrapport Aansluiting Belastingdienst op fiscaal dienstverleners

Eindrapport Aansluiting Belastingdienst op fiscaal dienstverleners

Gegevens

Nummer
2023/1148
Publicatiedatum
20 november 2023
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

De Belastingdienst heeft laten onderzoeken hoe de werkzaamheden van de Belastingdienst nog beter kunnen aansluiten op de werkzaamheden van fiscale dienstverleners (FD’s) met als doel een betere dienstverlening aan ondernemers.


Er zijn drie scenario’s ontwikkeld op basis van de wensen en behoeften van zowel de Belastingdienst als FD’s. Het lichte scenario kent de minst ingrijpende organisatiewijzigingen, het intensieve scenario kent de meeste ingrijpende organisatiewijzingen. De drie scenario’s worden beschreven langs drie pijlers van vertrouwen: kwaliteit, transparantie en interactie. De bijbehorende veranderingen (per scenario, per pijler) worden beschreven t.a.v. systemen, processen en organisatie. De aanpassingen die deze veranderingen vereisen, de bijbehorende aandachtspunten en de bijdrage aan compliance dienen als handvat voor de Belastingdienst voor de keuze van één van de scenario’s, rekening houdend met de eigen organisatorische mogelijkheden en beperkingen.
De beschreven scenario’s en de implicaties van een keuze voor één van de scenario’s worden verder verkend. Op basis van de geprioriteerde voorkeuren afgestemd met in- en externe stakeholders wordt een impact- en implementatieplan gemaakt. Dit krijgt zijn weerslag in een veranderprogramma in 2024 en verder.

Bron: MvF 2-11-2023 Eindrapport Aansluiting Belastingdienst op fiscaal dienstverleners