RB twijfelt over uitvoerbaarheid Wetsvoorstel Werkelijk Rendement box 3

RB twijfelt over uitvoerbaarheid Wetsvoorstel Werkelijk Rendement box 3

Gegevens

Nummer
2024/145
Publicatiedatum
9 februari 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Eind januari heeft de staatssecretaris van Financiën, na de internetconsultatie een aantal aanpassingen aangebracht aan het wetsvoorstel Werkelijk rendement box 3. Het Register Belastingadviseurs twijfelt over de uitvoerbaarheid van het aangepaste wetsvoorstel.


Op 25 januari jongstleden heeft de staatsecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpassingen van het wetsvoorstel. Het RB heeft nog een aantal vragen. In het nieuwe wetsvoorstel geeft de wetgever namelijk geen antwoord op de vraag of belastingheffing over vermogensaanwas, in het kader van het Europees recht, houdbaar is. Daarnaast vraagt het RB zich af of twee systemen (vermogensaanwas en vermogenswinst) in box 3 niet te veel vraagt van de belastingplichtige. Zal de belastingplichtige de twee systemen begrijpen, laat staan het verschil zien en begrijpen tussen deze twee systemen?

Carry back Sylvester Schenk, Fiscaal Directeur van het RB, benadrukt: ‘Op dit moment kennen we in box 3 geen verliescompensatie. Het box 3-inkomen kan namelijk nooit negatief zijn en dan valt er nu eenmaal weinig te verrekenen. In het nieuwe systeem, zoals wordt gepresenteerd, kan het box 3-inkomen wel degelijk negatief zijn. Echter de wetgever heeft nu voorgesteld om het verlies door middel van carry back met eerder box 3-inkomen te verrekenen. Het RB vindt dit een gemiste kans. Carry back levert in de meeste gevallen direct geld op, terwijl men bij carry forward moet afwachten of er in de toekomst positief inkomen wordt behaald. Als de wetgever alleen blijft vasthouden aan carry forward, pleit het RB dan ook voor een uitvoerbaar alternatief; bijvoorbeeld de omzetting van een verlies in een belastingkorting. Een al bestaande mogelijkheid bij omzetting van een verlies uit aanmerkelijk belang.

Een nieuwe reactie op het wetsvoorstel Het RB heeft in haar meest actuele reactie op het aangepaste wetsvoorstel Werkelijke rendement box 3, een aantal opmerkingen en suggesties gedaan om het wetsvoorstel verder te verduidelijkheden en uitvoerbaarder te maken.

Bron: RB 07-02-2024