De weg naar netzerodoelstellingen tot 2050 is nog vaag

De weg naar netzerodoelstellingen tot 2050 is nog vaag

Gegevens

Nummer
2024/152
Publicatiedatum
12 februari 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Beursgenoteerde ondernemingen zijn in hun jaarverslagen op de goede weg bij het onderbouwen van hun netzerodoelstellingen tot 2030. De weg naar 2050 blijft nog vaag. Dit blijkt uit het rapport ‘Transparante netzerodoelstellingen vragen om lef‘ van de AFM.


De AFM heeft onderzocht hoe transparant ondernemingen zijn in hun verslaggeving over netzerodoelstellingen. Deze doelstellingen zijn namelijk een belangrijk onderdeel van de transitie naar een duurzame samenleving.
De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) schrijft voor dat bedrijven rapporteren over gedetailleerde duurzaamheidsinformatie gebaseerd op de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). De grote beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 medewerkers vallen vanaf dit jaar onder de nieuwe rapportageverplichtingen van de CSRD. Dit houdt in dat ondernemingen te maken hebben met een sterke uitbreiding van de hoeveelheid duurzaamheidsinformatie waarover zij verplicht moeten rapporteren. De reikwijdte van de CSRD wordt na dit jaar nog verder uitgebreid met onder andere grote niet-OOB’s (2025) en middelgrote en kleine beursondernemingen (2026).
Volgens het AFM vraagt het transparant toelichten van de uitdagingen waar ondernemingen tegenaan lopen om lef. Het proces van verzamelen, verwerken en beheren van duurzaamheidsgegevens bevindt zich bij veel ondernemingen in een ontwikkelingsfase naar een hoger niveau van datakwaliteit. Het transparant toelichten over datakwaliteit is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
De AFM doet een aantal aanbevelingen die er aan bij kunnen dragen dat ondernemingen klaar zijn voor de CSRD. Het opvolgen van de aanbevelingen is van belang bij het realiseren van transparantie over het behalen van de netzerodoelstellingen tot 2050.

Bron: AFM 07-02-2024 – Rapport Transparante netzerodoelstellingen vragen om lef
Practice note: CSRD/ESG