RJ-uiting 2024-3 over Pijler 2-winstbelastingen

RJ-uiting 2024-3 over Pijler 2-winstbelastingen

Gegevens

Nummer
2024/153
Publicatiedatum
12 februari 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in RJ-uiting 2024-3 enkele wijzigingen, voorgesteld in RJ-uiting 2023-14, inzake de Pijler 2-winstbelastingen gepubliceerd.


In RJ-Uiting 2023-14 ‘Ontwerpalinea’s inzake Pijler 2-winstbelastingen’ stelde de RJ voor om het volgende aan hoofdstuk 272 ‘Belastingen naar de winst’ toe te voegen:

  • de verduidelijking dat Pijler 2-winstbelastingen vallen onder de reikwijdte van hoofdstuk 272 ‘Belastingen naar de winst’;

  • de verplichte tijdelijke uitzondering voor de verwerking van latente belastingvorderingen en -verplichtingen die verband houden met Pijler 2-winstbelastingen;

  • toelichtingsvereisten met betrekking tot de (doorbelaste) Pijler 2-winstbelastingen; en

  • toelichtingsvereisten om inzicht te geven in de verwachte effecten van de Pijler 2-wetgeving.

Deze wijzigingen zijn definitief geworden.

Naar aanleiding van ontvangen commentaren op de RJ-Uiting wordt in de Richtlijnen voor micro- en kleine rechtspersonen verduidelijkt dat de toelichtingsbepalingen inzake de Pijler 2-winstbelastingen, voor zover relevant, beperkt mogen blijven tot de grondslagen. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving 07-02-2024 – RJ-Uiting 2024-3