Wat is een uitvoerbare variant van het winstcriterium in steunmaatregelen?

Wat is een uitvoerbare variant van het winstcriterium in steunmaatregelen?

Gegevens

Nummer
2024/155
Publicatiedatum
12 februari 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van een verkenning naar een uitvoerbare variant van een winstcriterium in toekomstige crisisnoodsteunregelingen. Een winstcriterium is een toets om winstgevende bedrijven uit te sluiten van crisissteun. Hiermee kan steun zo gericht mogelijk gegeven worden aan bedrijven die het nodig hebben.


Het onderzoek toont aan dat er vier verschillende varianten zijn van een winstcriterium waarvan drie niet goed uitvoerbaar blijken. De minister gaat nader in op een van de voorstellen. Hierbij geldt een winstcriterium dat commerciële winst als basis gebruikt. Daarbij wordt het winstcriterium alleen toegepast op ondernemingen met een controleplicht (middelgrote en grote ondernemingen) door een accountant. Andere ondernemingen worden niet getoetst op winst en kunnen van de steun gebruikmaken op basis van de reguliere steunvoorwaarden. De winst wordt in dit voorstel getoetst door middel van één voorwaarde: de (absolute) winst in de referentieperiode (het voorliggende kalenderjaar) mag niet groter zijn dan ‘Z’. De onderzoekers stellen voor dat ‘Z’ bijvoorbeeld gerelateerd kan worden aan het aangevraagde steunbedrag. De onderzoekers adviseren om commerciële winst als definitie te hanteren, met name omdat deze sneller definitief vast te stellen is in vergelijking met fiscale winst. Vaststelling van (definitieve) steun kan derhalve ook eerder plaatsvinden dan het geval zou zijn bij het hanteren van fiscale winstcijfers. Daarmee wordt voorkomen dat in de jaren erna nog voorschotten moeten worden teruggevorderd. Bovendien is de kans aanwezig dat de winst over de referentieperiode reeds is vastgesteld bij het indienen van de steunaanvraag. In dat geval zal terugvordering als gevolg van het winstcriterium in principe niet aan de orde zijn.
Een nieuw kabinet kan gebruikmaken van dit onderzoek en bij de totstandkoming van nieuwe crisisregelingen eventueel een winstcriterium hanteren. De exacte invulling van het criterium alsook de beoordeling van welke overige voorwaarden zullen gelden, zijn crisisafhankelijk en aan een volgend kabinet.

Bron: Min. EZK 08-02-2024, nr. DGBI-O / 44236452 - Kamerbrief uitvoerbare variant winstcriterium in crisisnoodsteunregelingen