De lobbymachine draaide op volle toeren bij het BOR-amendement

De lobbymachine draaide op volle toeren bij het BOR-amendement

Gegevens

Nummer
2024/156
Publicatiedatum
12 februari 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Bij de stemming over het Belastingplan 2024 in de Tweede Kamer werd een amendement over de BOR aangenomen dat nogal gunstig uitpakt voor vermogende families. In NRC een kijkje achter de schermen van het lobbycircuit dat op volle toeren draaide.


Schenkers of erflaters met een indirect aanmerkelijk belang van ten minste 5% kunnen de BOR en DSR ab toepassen. Is het belang lager dan 5% dan kunnen zij gebruikmaken van de zogeheten verwateringsregeling, maar daarvoor is een minimaal percentage van 0,5 vereist. Ook is vereist dat dit indirecte belang bij een van de rechtsvoorgangers krachtens erfrecht, huwelijksvermogensrecht of schenking van de schenker of erflater een indirect aanmerkelijk belang was. En dat dat indirecte belang uitsluitend is verwaterd door vererving, overgang krachtens huwelijksvermogensrecht of schenking.

Versoepeling verwateringsregeling Door het aangenomen amendement Van Dijk/Erkens vervalt per 1 januari 2025 de voorwaarde van ten minste 0,5% als de verkrijger een bloed- of aanverwant in de neergaande lijn is van een hiervoor bedoelde rechtsvoorganger die een indirect aanmerkelijk belang hield in dat andere lichaam. Hierdoor kunnen oude familiebedrijven toegang blijven behouden tot de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, ook als de belangen al vergaand zijn verwaterd over vele familieleden. Ook krijgen toekomstige erflaters of schenkers van zeer oude familiebedrijven die sinds de invoering van de Wet IB 2001 geen gebruik konden maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten vanaf 2025toegang tot deze bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Ook wordt het percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde in de BOR vanaf 2025 niet verlaagd van 83% naar 70%, maar naar 75%, zonder motivering.
NRC maakt een reconstructie van de lobby vanuit familiebedrijven richting Den Haag die hieraan voorafging. De versobering van de BOR staat al een tijdje op de agenda. In Den Haag komt steeds meer aandacht voor de vermogensongelijkheid die door het dak schiet. Een bijeenkomst in de Tweede Kamer doet uiteindelijk wonderen voor familiebedrijven met een geëmotioneerde ondernemer die zich zorgen maakt dat zijn kinderen het bedrijf niet meer kunnen overnemen. VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, JA21, Groep Van Haga, PVV, FVD en BBB blijken gevoelig voor de argumenten. Het amendement Van Dijk/Erkens wordt aangenomen. Dit vertegenwoordigt een waarde van tientallen miljoenen euro’s voor enkele zeer vermogende families. ‘Bedankt Inge’, appt de bestuursvoorzitter van Bavaria. NRC heeft de betrokkenen ook om een reactie gevraagd. Die zien het als het ‘herstellen van een weeffout’ en het ‘recht doen aan de bedoeling van de BOR’.
GroenLinks/PvdA Kamerlid Tom van der Lee kondigde naar aanleiding van het artikel in NRC aan op X dat hij staatssecretaris Van Rij tijdens het vragenuur om een reactie zal vragen. Ook wil hij een oproep doen om de BOR weer aan te scherpen.

Bron: NRC 08-02-2024
Practice note: Bedrijfsopvolging binnen de familie (BOR)