Standpunt liquidatieverliesregeling bij liquidatie kleindochtervennootschap

Standpunt liquidatieverliesregeling bij liquidatie kleindochtervennootschap

Gegevens

Nummer
2024/363
Publicatiedatum
2 april 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord wat de omvang is van het in aanmerking te nemen liquidatieverlies in de situatie dat een voormalige kleindochtervennootschap wordt ontbonden en vereffend.


Voorafgaand aan deze ontbinding en vereffening heeft deze kleindochtervennootschap een deelneming (achterkleindochtervennootschap) met verlies vervreemd en is vervolgens de dochtervennootschap van de belastingplichtige ontbonden en vereffend, waardoor de aandelen van de (voormalige) kleindochtervennootschap in bezit kwamen van belastingplichtige.
Een belastingplichtige richt dochtervennootschap D (D) op en stort daarin € 100 kapitaal. Met dit kapitaal verwerft D vervolgens van derden alle aandelen in kleindochtervennootschap D (KD) voor een prijs van € 100. KD houdt op haar beurt alle aandelen in achterkleindochtervennootschap D (AKD). De waarde van KD van € 100 is in zijn geheel te relateren aan het aandelenbelang in AKD. Na enkele jaren vervreemdt KD alle aandelen in AKD aan een derde voor € 10. Later wordt D ontbonden en de vereffening voltooid. De liquidatie-uitkering die hieruit voortvloeit bestaat uitsluitend uit de deelneming in KD, die op dat moment een waarde in het economische verkeer heeft van € 10. Kort hierna wordt ook KD ontbonden en vereffend. De hiermee verband houdende liquidatie-uitkering aan de belastingplichtige bedraagt € 10, namelijk de bij de verkoop van AKD ontvangen contanten.

Vraag Wat is in deze casus ten aanzien van de ontbinding en voltooide vereffening van KD de omvang van het door de belastingplichtige in aanmerking te nemen liquidatieverlies, zoals bedoeld in de Wet Vpb 1969?

Antwoord Het bij de belastingplichtige in aanmerking te nemen liquidatieverlies ten aanzien van de ontbinding en voltooide vereffening van KD bedraagt € 90, mits aan de overige voorwaarden van de liquidatieverliesregeling wordt voldaan. Het voor KD opgeofferde bedrag bedraagt namelijk € 100 als gevolg van het van toepassing zijn van art. 13 lid 7 en 9 Wet Vpb 1969, bij de ontbinding en vereffening van D. De liquidatie-uitkering bij de ontbinding en vereffening van KD bedraagt € 10, waarmee het liquidatieverlies € 90 bedraagt.
Bij de ontbinding en vereffening van KD mist art. 13d lid 7 Wet Vpb 1969, toepassing, doordat de waardedaling van AKD zich heeft voorgedaan voordat KD door de belastingplichtige werd verkregen.

Bron: Belastingdienst 28-03-2024 – KG:023:2024:4
Practice note: Verliesverrekening Vpb