Internetconsultatie delen gegevens van douane

Internetconsultatie delen gegevens van douane

Gegevens

Nummer
2024/364
Publicatiedatum
2 april 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart over de Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken.


Met deze wet wordt het in verschillende gevallen mogelijk voor de douane om in de toezichtsfase, wanneer nog geen sprake is van een (redelijke vermoeden van een) strafbaar feit, douanegegevens te verstrekken aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) of de FIOD waaronder ook gegevens waarop de geheimhoudingsplicht rust en persoonsgegevens.

Eerder delen van gegevens De Douane kan relevante gegevens hebben waarmee een strafbaar feit is op te sporen. Dan gaat het bijvoorbeeld om drugshandel, omvangrijke milieudelicten, wapenhandel en ernstige fraude. Op dit moment is het zo dat de Douane deze gegevens alleen met andere instanties kan delen als er een concreet vermoeden van een strafbaar feit bestaat. Om ondermijnende criminaliteit eerder op het spoor te komen, is het belangrijk dat de Douane ook zonder dit vermoeden al gegevens kan delen met andere diensten.
Het delen van gegevens kan gaan om grotere hoeveelheden informatie of om informatie over individuele gevallen. De politie kan bijvoorbeeld douanegegevens gebruiken om inzicht te krijgen in welke bedrijven een bepaald soort grondstof van drugs hebben geïmporteerd om zo mogelijke producenten van synthetische drugs in beeld te krijgen. En daar waar het gaat om individuele gevallen, kan de politie bijvoorbeeld bij de Douane informatie opvragen over een voertuig dat al langer stilstaat op een haventerrein.

Zorgvuldige omgang met gegevens Douaniers zullen de andere diensten gaan helpen bij het interpreteren van de gegevens als dat nodig is. Het wetsvoorstel waarborgt dat de gegevens zorgvuldig worden behandeld. De Douane verstrekt niet meer informatie dan noodzakelijk. De gegevens moeten worden geanonimiseerd als de persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn om criminaliteit tegen te gaan.
Er kan tot 26 april 2024 op deze consultatie worden gereageerd.

Bron: MvF 28-03-2024 – Internetconsultatie Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken