Inkomenseffecten mogelijke thuiswerkregelingen grenswerkers

Inkomenseffecten mogelijke thuiswerkregelingen grenswerkers

Gegevens

Nummer
2024/365
Publicatiedatum
2 april 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Hybride werken, waaronder thuiswerken, is steeds vaker de norm. Voor grenswerkers kunnen er fiscale belemmeringen zijn. Staatssecretaris Van Rij deelt de uitkomsten van een onderzoek naar de inkomenseffecten van mogelijke thuiswerkregelingen voor grenswerkers.


In de meeste gevallen zijn drempelregelingen, kijkend naar enkel het netto-inkomen, minder gunstig voor de werknemer die hybride werkt ten opzichte van de huidige situatie. In de huidige situatie is het netto-inkomen van een grenswerker die structureel gedeeltelijk thuiswerkt door de zogenoemde ‘salary split’ vaak hoger dan het netto-inkomen van een werknemer die in hetzelfde land woont en werkt. Daarbij merkt de staatssecretaris op dat er voor de werknemer veelal een afweging bestaat tussen enerzijds het netto-inkomen en anderzijds de totale last aan administratieve verplichtingen die zich niet eenduidig laat kwantificeren. Een drempelregeling met een lagere dagendrempel biedt derhalve een oplossing en is een stap in de goede richting. Ook de budgettaire effecten van zo’n regeling zullen waarschijnlijk positief uitvallen voor Nederland.

Werkgeverslasten Het onderzoek maakt ook inzichtelijk wat de totale werkgeverslasten bedragen per inkomenscategorie. Hierbij geldt in beginsel dat de totale werkgeverslasten in de drie onderzochte inkomenscategorieën alleen worden beïnvloed door het van toepassing zijnde socialezekerheidsstelsel en niet door een thuiswerkregeling. Het bedrag aan werkgeverslasten bestaat namelijk uit de combinatie van brutoloon plus de werkgeverspremies sociale zekerheid. De hoogte van het brutoloon verandert niet bij het toepasbaar zijn van de thuiswerkregelingen. Daardoor is alleen het van toepassing zijnde socialezekerheidsstelsel bepalend voor de hoogte van de werkgeverspremies en derhalve de totale werkgeverslasten.
De staatssecretaris zal de inzichten uit dit onderzoek verder gebruiken in de bilaterale discussies met de buurlanden.

Bron: MvF 28-03-2024, 2024-0000216529 - Onderzoek thuiswerkregelingen voor grenswerkers
Practice note: Voorkoming van dubbele belasting