Internetconsultatie Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden

Internetconsultatie Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden

Gegevens

Nummer
2024/366
Publicatiedatum
2 april 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een internetconsultatie gestart over het Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden.


In dit besluit staan de eisen om te voldoen aan de verplichting voor werkgevers om anonieme meldingen van vermoedens van misstanden in ontvangst te nemen en te behandelen. Deze verplichting is geregeld in de Wet bescherming klokkenluiders, art. 2 lid 2 onderdelen e en f.
Deze bepaling kan pas in werking treden, nadat bij algemene maatregel van bestuur nader is uitgewerkt aan welke eisen de onafhankelijke functionarissen bij wie een vermoeden van een misstand anoniem kan worden gemeld moeten voldoen en aan welke eisen de wijze waarop een vermoeden van een misstand bij werkgevers anoniem kan worden gemeld moet voldoen. Met dit besluit wordt hier uitvoering aan gegeven.

In de algemene maatregel van bestuur wordt nader uitgewerkt:

  1. welke eisen de onafhankelijke functionarissen bij wie een vermoeden van een misstand anoniem kan worden gemeld moeten voldoen; en

  2. aan welke eisen de wijze waarop een vermoeden van een misstand bij werkgevers anoniem kan worden gemeld moet voldoen.

De internetconsultatie staat open tot en met 14 mei 2024.

Bron: Min. BZK 02-04-2024 – Internetconsultatie Besluit anoniem melden vermogens van misstanden
Practice note: Arbeidsomstandigheden