Rekenregels per 1 juli 2024

Rekenregels per 1 juli 2024

Gegevens

Nummer
2024/653
Publicatiedatum
11 juni 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 5 juni 2024 de Rekenregels per 1 juli 2024 gepubliceerd.


In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Bron: Min. SZW 05-06-2024 (Stcrt. 2024, 17898)