Stand van de Uitvoering 2024 van de Douane bekend

Stand van de Uitvoering 2024 van de Douane bekend

Gegevens

Nummer
2024/654
Publicatiedatum
11 juni 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

De staatssecretaris van Financiën – Toeslagen & Douane heeft de Tweede Kamer de Stand van de Uitvoering 2024 van de Douane aangeboden.


In deze Stand van de Uitvoering staat centraal welke knelpunten, uitdagingen en dilemma’s de Douane ervaart bij het uitvoeren van haar taken. Deze uitdagingen en dilemma’s komen voort uit signalen van binnen en buiten de Douaneorganisatie. De knelpunten zijn gerangschikt onder een aantal thema’s. Voor elk thema is beschreven wat de belangrijkste vraagstukken, dilemma’s en knelpunten zijn, inclusief handelingsperspectieven. Tevens beschrijft de Stand van de Uitvoering wat de Douane nodig heeft van anderen om het knelpunt op te lossen. De vier thema’s zijn:

  • Rechtsbescherming en de menselijke maat;

  • Toename werklast en complexiteit van het werk;

  • Vraag en aanbod van IV-voorzieningen nog niet in lijn; en

  • Ondermijnende criminaliteit en veiligheid medewerkers.

Bron: MvF 04-06-2024, nr. 2024-0000337596 – Aanbiedingsbrief Stand van de Uitvoering Douane 2024