Internetconsultatie Besluit DigiD Zakelijke Belastingdienst

Internetconsultatie Besluit DigiD Zakelijke Belastingdienst

Gegevens

Nummer
2024/703
Publicatiedatum
19 juni 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

Het Besluit DigiD Zakelijk Belastingdienst ter consultatie. Hierdoor kunnen kleine ondernemers gratis met hun DigiD inloggen bij bepaalde dienstverlening van de Belastingdienst.


Met dit besluit wordt een nieuwe voorziening geïntroduceerd. Het gaat om DigiD Zakelijk Belastingdienst, waarmee door personen die bevoegd zijn om te handelen namens een onderneming (in de regel kleine ondernemers) in ieder geval kan worden ingelogd bij het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk, waar de belastingaangifte moet worden gedaan. De directe aanleiding daarvoor is de situatie waarbij bedrijven een privaat aangeboden inlogmiddel dienen aan te schaffen om belastingaangifte te kunnen doen. Die situatie past niet bij het uitgangspunt dat voor ondernemers onder dezelfde voorwaarden toegang tot overheidsdiensten mogelijk moet zijn als voor particulieren. Voor de korte termijn is destijds voorzien in een compensatieregeling, waarmee het aanschaffen van een inlogmiddel specifiek voor het doen van belastingaangifte werd gecompenseerd.
DigiD Zakelijk Belastingdienst kan worden gebruikt door natuurlijke personen die zelfstandig bevoegd zijn om te handelen namens een bedrijf of organisatie, in ieder geval voor het online doen van belastingaangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk. De natuurlijke persoon moet beschikken over het eigen BSN en het KvK-nummer van het bedrijf of de organisatie namens welke wordt ingelogd. Het middel kan niet worden gebruikt door medewerkers of gemachtigde derden van bedrijven of organisaties. Eenmanszaken (natuurlijke personen in de uitoefening van beroep of bedrijf) kunnen het middel niet gebruiken aangezien zij al kosteloos aangifte kunnen doen door gebruik van hun eigen DigiD.
Met dit besluit wordt verder bepaald welke persoonsgegevens worden verwerkt, aan wie deze worden verstrekt en hoe lang deze worden bewaard (art. 16 lid 4 Wdo). Dit wijzigingsbesluit wijzigt daarvoor het Besluit digitale overheid.
Er kan tot 29 juli 2024 op de internetconsultatie worden gereageerd.

Bron: Min. BZK 17-06-2024, keten-ID 26515Internetconsultatie Besluit DigiD Zakelijke Belastingdienst
Meer info: Compensatieregeling eHerkenning verlengd (BZ Actueel 27-09-2022)