Managementreactie op rapport ‘Data-ethiek bij de Belastingdienst’.

Managementreactie op rapport ‘Data-ethiek bij de Belastingdienst’.

Gegevens

Nummer
2024/792
Publicatiedatum
8 juli 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

De Belastingdienst reageert op de uitkomsten van het onderzoek naar data-ethiek bij de Belastingdienst.


Data-ethiek binnen de Belastingdienst kan een steviger en meer ontwikkelde positie krijgen, passend bij de maatschappelijke rol van de Belastingdienst. Dit vraagt om meer ruimte voor reflectie in het werk. Een organisatiebrede visie op ethiek, die terugkomt in beleid en in de organisatiestructuur, is daarvoor een voorwaarde volgens het onderzoek. Ook werken aan meer bewustzijn over de eigen, veranderende rol en positie in de maatschappij is waardevol.
De Belastingdienst betrekt de inzichten uit het onderzoek bij de verdere verankering van ethiek in de (generieke) kaders voor datamanagement (als één van de aspecten naast bijvoorbeeld privacy en veiligheid). Aan de aanbeveling om te werken aan meer ruimte voor reflectie bij data-ethische vraagstukken, wordt invulling gegeven door gebruik te maken van bestaand instrumentarium, zoals de Casusdialoog of het Moreel beraad. Voor bredere reflectie op complexe casuïstiek wordt advies gevraagd aan de Adviescommissie Analytics Financiën.

Bron: MvF 04-07-2024 - Managementreactie op rapport ‘Data-ethiek bij de Belastingdienst – een schets’