CSDDD-richtlijn gepubliceerd

CSDDD-richtlijn gepubliceerd

Gegevens

Nummer
2024/797
Publicatiedatum
9 juli 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is verschenen in het Publicatieblad van de EU. Met deze wet kunnen grote bedrijven verantwoordelijk gehouden worden voor de milieuproblemen en mensenrechtenschendingen in hun waardeketens.


Bedrijven zijn verplicht onderzoek te doen naar eventuele misstanden in hun hele waardeketen, en moeten daar vervolgens jaarlijks verslag van doen. De EU-landen moeten bedrijven van gedetailleerde informatie voorzien over hun verplichtingen. Ook zullen ze een toezichthoudende autoriteit opzetten of er één aanwijzen om onderzoek te doen naar of sancties op te leggen aan bedrijven die zich niet aan de regels houden. Zulke sancties omvatten publiekelijke terechtwijzingen (‘naming and shaming’) en boetes van maximaal 5% van de wereldwijde omzet van een bedrijf. Bedrijven zijn aansprakelijk voor de schade die ontstaat als ze hun zorgvuldigheidsverplichtingen niet naleven en moeten hun slachtoffers volledig vergoeden.

De nieuwe regels gelden:

  • vanaf 2027 voor bedrijven met meer dan 5.000 werknemers en een omzet van boven de € 1,5 miljard;

  • vanaf 2028 voor bedrijven met meer dan 3.000 werknemers en een omzet van boven de € 900 miljoen;

  • vanaf 2029 voor alle resterende bedrijven die onder de richtlijn vallen, namelijk die met meer dan 1.000 werknemers en een omzet van boven de € 450 miljoen.

De richtlijn treedt 20 dagen na publicatie in werking. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om de regels en administratieve procedures te implementeren.

Bron: Publicatieblad EU 05-07-2024 - Richtlijn (EU) 2024/1760 inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en Verordening (EU) 2023/2859 Voor de EER relevante tekst
Practice note: CSRD/ESG