Dagtekening van beslissing niet bepalend voor dwangsom

Dagtekening van beslissing niet bepalend voor dwangsom

Gegevens

Nummer
2024/798
Publicatiedatum
10 juli 2024
Auteur
Redactie
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:4499
Rubriek
Uitspraak

Bij het toetsen of de fiscus tijdig heeft gereageerd op een bezwaarschrift, gaat het om het moment waarop de inspecteur daadwerkelijk zijn beslissing zendt naar de belastingplichtige.


Een man heeft verzocht om ambtshalve verminderingen van de opgelegde definitieve aanslagen IB/PVV voor de jaren 2017 en 2018. Wanneer de reactie van de Belastingdienst uitblijft, stelt de man de inspecteur op 26 april 2022 in gebreke. De fiscus stuurt uiteindelijk de man op 10 mei 2022 zijn beslissing op het verzoek. De beslissing vermeldt echter 12 mei 2022. De man stelt dat de inspecteur twee dagen te laat is en daarom een dwangsom is verschuldigd. Rechtbank Zeeland-West-Brabant verwerpt dit standpunt. Niet de dagtekening van de beslissing, maar het moment van het nemen van de beslissing is bepalend voor de toets of de fiscus een dwangsom is verschuldigd. Omdat de beslissing op het bezwaarschrift is verzonden op 10 mei 2022, is de Belastingdienst net op tijd geweest. De inspecteur is daarom geen dwangsom verschuldigd.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 03-07-2024 (gepubl. 08-07-2024) (ECLI:NL:RBZWB:2024:4499)
Wet: art. 4:17 lid 1 en 3 Awb
Practice note: Bezwaar tegen belastingaanslag