Standpunten inzake AWR, IB en schenk- en erfbelasting

Standpunten inzake AWR, IB en schenk- en erfbelasting

Gegevens

Nummer
2024/804
Publicatiedatum
10 juli 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft een standpunt gepubliceerd over revisierenteregeling bij afkoop van in lijfrente omgezette oudedagsverplichting en over de jaarruimteberekening en de opbouw van pensioenaanspraken, de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst over private leaseovereenkomst en box 3, de Kennisgroep onroerende zaken over de kamerverhuurvrijstelling en de Kennisgroep successiewet over gift, bevoordeling bij verstrekken onzakelijke lening aan een bv.


Belastingsoort: Algemene wet inzake rijksbelastingen

Standpunt over revisierenteregeling bij afkoop van in lijfrente omgezette oudedagsverplichting – KG:070:2024:4

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting en de Kennisgroep formeel recht hebben vragen beantwoord over de toepassing van de revisierenteregeling van artikel 30i AWR bij afkoop van een lijfrente die is ontstaan uit de omzetting van een oudedagsverplichting.

Belastingsoort: Inkomstenbelasting

Standpunt met vragen en antwoorden over de jaarruimteberekening en de opbouw van pensioenaansprakenKG:070:2024:3

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft vragen en antwoorden gepubliceerd over de jaarruimteberekening en de opbouw van pensioenaanspraken.

Standpunt over private leaseovereenkomst en box 3KG:202:2024:24

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord op welke wijze een private leaseovereenkomst met betrekking tot een auto in box 3 in aanmerking wordt genomen.

Standpunt over de kamerverhuurvrijstellingKG:051:2024:11

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord vanaf welk moment niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de kamerverhuurvrijstelling.

Belastingsoort: Schenk- en erfbelasting

Standpunt over gift, bevoordeling bij verstrekken onzakelijke lening aan een bvKG:063:2024:9

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de bevoordeling bij het verstrekken van een onzakelijke lening aan een bv.

Bron: Belastingdienst 10-07-2024