Standpunten inzake IB, OVB en Invordering

Standpunten inzake IB, OVB en Invordering

Gegevens

Nummer
2024/657
Publicatiedatum
11 juni 2024
Auteur
Redactie
Rubriek
Overig

De Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek heeft een standpunt gepubliceerd over de toepassing van de tijdelijke willekeurige afschrijving 2023 bij een gebroken boekjaar, de Kennisgroep overdrachtsbelasting over of een goederenrechtelijk beding in erfpachtvoorwaarden als verkoopregulerend beding kan worden aangemerkt en de Kennisgroep invordering & civiel recht over de betekening(skosten) van een uniforme titel.


Belastingsoort: Inkomstenbelasting

Standpunt over de toepassing van de tijdelijke willekeurige afschrijving 2023 bij een gebroken boekjaarKG:212:2024:3

De Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek heeft een standpunt gepubliceerd over de toepassing van de tijdelijke willekeurige afschrijving 2023 van artikel 3.34 Wet IB 2001 in samenhang met artikel 13 en verder URWA 2001 in het geval van een gebroken boekjaar.

Belastingsoort: Overdrachtsbelasting

Standpunt gepubliceerd over of een goederenrechtelijk beding in erfpachtvoorwaarden als verkoopregulerend beding kan worden aangemerktKG:052:2024:1

De Kennisgroep overdrachtsbelasting geeft antwoord op de vraag of een goederenrechtelijk beding in erfpachtvoorwaarden als een verkoopregulerend beding in de zin van artikel 9, lid 5, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: WBR) kan worden aangemerkt.

Belastingsoort: Invordering

Standpunt gepubliceerd over de betekening(skosten) van een uniforme titelKG:207:2024:5

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft de vraag beantwoord of artikel 4:122 Awb van toepassing is op de betekening van een uniforme titel bij invordering op grond van wederzijdse bijstand. Ook beantwoordt de kennisgroep de vraag op welke grond er betekeningskosten berekend en ingevorderd kunnen worden.

Bron: Belastingdienst 10-06-2024