Nieuws van vandaag

Standpunten inzake de Vpb en IB

Gepubliceerd op 15-04-2024
De Kennisgroep reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheden heeft bij een standpunt over art. 15ab lid 6 Vpb een goedkeuring op basis van de hardheidsclausule opgenomen. De...

Pre-consultatie beleidsrichting direct aanpassen

Gepubliceerd op 15-04-2024
Het ministerie van Financiën is een pre-internetconsultatie gestart over de beleidsrichting direct aanpassen. Met direct aanpassen wordt beoogd om het voor burgers en bedrijven...

Voorjaarsnota 2024

Gepubliceerd op 15-04-2024
Het kabinet trekt extra geld uit voor Oekraïne, decentrale overheden en Defensie. Dit staat in de Voorjaarsnota 2024 die is aangeboden door minister Van Weyenberg.

Geen ongepubliceerd intern beleid over 30%-regeling

Gepubliceerd op 15-04-2024
Er is geen ongepubliceerd intern beleid over de 30%-regeling. Dit staat in een besluit op een verzoek om het openbaar maken van beleid dat de Belastingdienst zou voeren bij het...

DAC6 en belastingconstructies

Gepubliceerd op 15-04-2024
Staatssecretaris Van Rij stuurt de beantwoording van Kamervragen over de uitspraak van de rechter over belastingconstructies naar de Tweede Kamer.

Pas rechtsherstel bij significante afwijking

Gepubliceerd op 15-04-2024
Is het forfaitaire rendement zoals berekend onder de Wet rechtsherstel box 3 niet significant hoger dan het werkelijk rendement? Dan kan volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant...

Plannen voor eenvoudiger verlofstelsel

Gepubliceerd op 15-04-2024
Het verlofstelsel is door de jaren heen complex en onoverzichtelijk geworden. Het kabinet stelt daarom voor de verschillende regelingen terug te brengen tot drie soorten verlof...
Bekijk ouder nieuws
Copyright © 2024 Sdu
Onderdeel van